رنگ

سایز

دامن زنانه چهارخانه پشمی مدل کمربندی کد 2128

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۸

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه چهارخانه پشمی مدل کمربندی کد 2129

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۹

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه چهارخانه پشمی مدل کمربندی کد 2128

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۸

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه پشمی چهارخانه کمربندی کد 2126

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۶

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه پشمی چهارخانه کمربندی کد 2124

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۳

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه مدل چهارخانه کمربندی جنس پشمی کد 2123

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۳

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه چهارخانه پشمی مدل کمربندی کد 2121

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۲۱

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه چهارخانه پشمی کد 2119

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۱۹

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن پشمی چهارخانه زنانه کمربندی کد 2117

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۱۷

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن چهارخانه پشمی کمربندی زنانه کد 2115

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۱۵

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه چهارخانه پشمی مدل کمربندی کد 2113

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۱۳

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن زنانه کمربندی پشمی چهارخانه کد 2111

موجود

497,000 تومان
کد محصول

۲۱۱۱

سایز

36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80

مدل

کمربندی

طرح

چهارخانه

قد

بلند

نحوه بسته‌ شدن

زیپ

رنگ

چند رنگ

جنس پارچه

کشمیر پشمی

ماکزیمم دمای اتوکشی

۱۲۰ درجه سانتی گراد

امکان خشکشویی

دارد

مناسب برای

دخترانه تا زنانه

برند

DOOK

ضمانت

دارد

ارسال به شهرستان

تیپاکس یا پست پیشتاز

زمان تحویل

نهایت ۱ هفته کاری

دامن پشمی کمربندی زنانه

دامن کمربندی زنانه یک پوشاک با طراحی کمربند یا بند در ناحیه کمر، که جهت تاکید بر این منطقه و ایجاد تنوع در شکل دامن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دامن‌ها معمولاً با انواع مختلف طرح‌ها و طول‌ها در دسترس هستند و برای استفاده در محیط‌های مختلف از جمله مجالس یا فضاهای رسمی و نیمه رسمی انتخاب می‌شوند.

دامن پشمی زنانه نه تنها ظاهر ی شیک و جذاب را ایجاد می کند، بلکه به بدن گرمی و راحتی فراوان می بخشد. پشم طبیعی دارای خواص علایق بالاست و  می تواند در دماهای سرد به خوبی گرمای بدن را حفظ کند. همچنین، الیاف پشمی نرمک و لطیفی دارند که باعث ایجاد حس راحتی و آرامش در حین استفاده می شود.

چرا دامن پشمی محبوب شده؟

دامن پشمی یک ادغام زیبایی و راحتی، دلبستگی بسیاری از خانم ها را جلب کرده است. این لباس چند کار قابل ترکیب با انواع بالا تنه های مختلف است و امکان ساخت انواع استایل را فراهم می کند. دامن پشمی بافت خاص دارد که نه تنها نرم و لطیف است بلکه به بدن شما انعطاف می دهد.
یک دامن پشمی با یک سویشرت جلوگیری از برودت می کند. این ترکیب شما را در هوای سرد گرم می کند و به شما ظاهری زیبا و خوشایند می دهد. رنگهای زنده و جذاب در دامن پشمی به زیبایی این لباس افزوده و استایل شما را تازگی می بخشد. اما اگر به استایل کلاسیک تر علاقه دارید، رنگهای خاکستری یا سیاه همیشه گزینه مناسبی هستند.

مواد اولیه دامن پشمی کمربندی

استفاه از پشم به عنوان ماده اصلی برای دامن پشمی کمربندی، به لباس نرمی، گرمی و سبکی می بخشد. این مواد اولیه علاوه بر زیبایی طرح ها ، از لحاظ زیست محیطی نیز از بازیافت و مدیریت منابع جدید بهرهمند می شود.
دامن پشمی کمربندی با طرح ها و الگوهای زیبا و متنوع تأکیدی به خصوصیات فرهنگی و هنری مناطق مختلف دارد. الگوها ممکن است نمادهای مذهبی هنری یا حتی تاریخی را به تصویر بکشند که این ویژگی آن را به یک اثر هنری تبدیل کرده است.
کمربند معمولا جزء اصلی این لباس است و بر زیبایی و شکوفایی دامن تأثیرگذار  است. کمربند  ممکن است تزئینات دستی داشته باشد و نقوش مختلفی را بر روی دامن نمایان کند که به لباس جلوه ویژه ای می بخشد.

استفاده از دامن پشمی زنانه در مراسم

دامن پشمی کمربندی در مراسمات و رویدادهای مختلف محلی و فرهنگی نقش بسزایی ایفا می کند. این لباس در مراسمات عروسی، جشن ها و مراسم مذهبی و حتی در روزهای خاص تاریخی، نمادی از هویت فرهنگی می باشد. لباس های سنتی مانند دامن پشمی می توانند تأثیر زیادی بر شخصیت و اعتبار فرد در جامعه داشته باشند. این لباس نشان دهنده ارادت به میراث فرهنگی و احترام به سنت های اجدادی است ک ه می تواند اعتبار و احترام فرد را افزایش دهد. این نوع دامن نقش مهمی در انتقال ارزش ها، آداب و رسوم به نسل های آینده ایفا می کند.

خرید آنلاین دامن پشمی کمربندی زنانه

قبل از خرید، بهتر است کیفیت پشم استفاده شده در دامن را بررسی کنید و از دوخت و پرزدهی مناسب اطمینان حاصل کنید همچنین، بررسی جزئیات مانند راهنمای اندازه گیری و شیوه های نگهداری نیز می تواند به شما در انتخاب صحیح کمک کند. ما در مزون دوک به همه این مشکلات اندیشیده ایم. بهترین نوع پارچه پشمی را در نظر گرفته ایم با بهترین دوخت و نازلترین قیمت تا شما عزیزان شیک و راحت باشید. همچنین از طریق خرید آنلاین بدون اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن زیبایی را به خانه آورید. مزون دوک در تمام لحظات در کنار شما عزیران هست.

خرید دامن زنانه برند دوک " DOOK " : خرید دامن پشمی زنانه ، خرید دامن ساسبندی پشمی زنانه ، خرید دامن چهارخانه پشمی زنانه ، خرید دامن کمربندی پشمی زنانه ، خرید دامن پارچه ای زنانه ، خرید دامن مازراتی زنانه ، خرید دامن چهارخانه ساسبندی زنانه و ....